• /¸iri´spektiv/

  Thông dụng

  Tính từ ( + .of)

  Không kể, bất luận
  irrespective of nationality
  không kể quốc tịch nước nào, không kể dân tộc nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X