• /´iri¸spɔnsə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác irresponsibleness

  Danh từ
  Sự thiếu tinh thần trách nhiệm
  Sự chưa đủ trách nhiệm
  Sự không chịu trách nhiệm (đối với ai...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X