• /¸aisou´bæ:rik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (khí tượng) đẳng áp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) đường đẳng áp

  Kỹ thuật chung

  đẳng áp
  isobaric (line)
  đường đẳng áp
  isobaric line
  đường đẳng áp
  isobaric process
  quá trình đẳng áp
  đồng vị
  isobaric spin
  spin đồng vị
  đường đẳng áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X