• /ˈaɪsəˌleɪtɪŋ/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc đơn ngữ phân tích tính) đơn lập

  Kỹ thuật chung

  cô lập
  phân tích
  tách
  isolating of a root
  tách căn thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X