• (đổi hướng từ Isomerized)
  /¸ai´sɔmə¸raiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (hoá học) đồng phân hoá

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  đồng phân hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X