• /´aisou¸pri:n/

  Hóa học & vật liệu

  CH2CCH3CHCHOH
  metyl butađien

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X