• /its/

  Thông dụng

  Tính từ sở hữu

  Của cái đó, của điều đó, của con vật đó

  Đại từ sở hữu

  Cái của điều đó, cái của con vật đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X