• /dzei-'ɔpəreitə/

  Điện

  toán tử J

  Giải thích VN: Số ảo j theo quy ước là J2 =-1.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X