• /ʤə'lɔpi/

  Thông dụng

  Cách viết khác jaloppy

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xe ô tô cọc cạch; máy bay ọp ẹp

  Chuyên ngành

  Ô tô

  ô tô rất cũ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X