• /ʤæzmin/

  Thông dụng

  Cách viết khác jasmine

  danh từ
  (thực vật học) cây hoa nhài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X