• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (slang, cũ) cà phê

  Toán & tin

  ngôn ngữ Java

  Giải thích VN: Java là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển được xây dựng bởi Sun Microsystem. Java ra đời từ một động lực mạnh mẽ của chính nền công nghiệp máy tính đang phát triển như vũ bão, đòi hỏi phải có một ngôn ngữ hỗ trợ xây dựng các thành phần Web download được. Ngay sau khi ra đời, nó đã phát triển thành một môi trường tinh xảo, cho phép xây dựng mọi loại ứng dụng thương mại trên Internet và Intranet. Các nhà lập trình xây dựng các tiểu trình Java (Java applet), và các applet này chạy trong cái gọi là Máy ảo Java (Java VM-Virtual Machine). Hãy quan niệm VM như một môi trường phần mềm để chạy các ứng dụng Java. VM được thiết kế tích hợp được với mọi platform (như Windows, UNIX,...). Khi đã có VM, các hệ thống sẽ chạy được Java applet. Các nhà phát triển ứng dụng đang đua nhau xây dựng các Java applet, tận dụng ưu điểm của mô hình phần mềm “toàn cầu”, chạy được trên mọi loại máy tính này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X