• /¸dʒə:nə´li:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Văn viết báo, văn nhà báo (viết vội, cẩu thả)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X