• /dʒu:´diʃəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự sáng suốt, sự đúng đắn, sự chí lý
  Sự khôn ngoan; sự thận trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X