• /´dʒʌstifi¸keitiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác justificatory

  Tính từ
  Để bào chữa, để biện hộ, để chứng minh là đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X