• /,kæriouki'ni:sis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) sự phân bào có tơ

  Y học

  sự phân chia nhân tế bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X