• /kedʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) neo kéo thuyền (neo nhỏ để buộc dây chão kéo thuyền) ( (cũng) kedge anchor)

  Ngoại động từ

  Kéo thuyền bằng dây chão (buộc vào một chiếc neo nhỏ ở quãng xa)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  neo nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X