• Thông dụng

  Thành Ngữ

  keep open house
  ai d?n cung ti?p dãi, r?t hi?u khách

  Xem thêm open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X