• Các kỹ năng tung hứng bóng - để giữ một quả bóng trên ko khí càng lâu càng tốt bằng cách chuyển nó đi bất kỳ phần nào của cơ thể miễn là nó được cho phép trong các quy tắc của bóng đá, tức là bất cứ phần nào ngoại trừ bàn tay và cánh tay. Điển hình như quả bóng được giữ bằng cách sử dụng chân và đầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X