• Điện lạnh

    thang nhiệt độ Kenlvin
    thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X