• Điện

    độ kenvin

    Giải thích VN: Thang đo nhiệt độ thực nghiệm, bắt đầu từ không độ tuyệt đối.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X