• Vật lý

    tầng kennelly-heaviside

    Giải thích VN: Một tầng trong lớp khí quyển bao quanh trái đất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X