• Không công kích cá nhân là gì?

  Không công kích cá nhân là thái độ không tấn công cá nhân tại bất cứ chỗ nào trên BaamBoo-Tra Từ. Người dùng có thể bình luận về nội dung bài viết, nội dung quy định của BaamBoo-Tra Từ nhưng đừng bao giờ bình luận xấu về các thành viên tham gia.

  Ví dụ

  Ví dụ về tấn công cá nhân

  • Các bình luận kết tội như "Trung hơi coi thường người khác" nếu được lặp lại, với giọng điệu thù địch, có các dấu hiệu để làm nổi bật dòng chữ kết tội có thể coi như tấn công cá nhân
  • Các đánh giá xấu như "Bạn không có giá trị gì."
  • Các bình luận phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, nhắm vào các thành viên khác.

  Ví dụ về bình luận không tấn công cá nhân

  • Bất đồng về nội dung ví dụ như "Câu viết của bạn về X là không đúng" không phải là tấn công cá nhân.
  • Một bình luận trong lịch sử từ là "sửa lại phá hoại" không phải là tấn công cá nhân.

  Vì sao Baamboo Tra từ có quy định này?

  Tấn công cá nhân khác không giúp bạn thể hiện được ý kiến của mình; nó làm tổn thương cộng đồng BaamBoo-Tra Từ và làm các thành viên mất động lực đóng góp. Vì thế quy định này nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cá nhân nói riêng và BaamBoo-Tra Từ nói chung.

  Quy định

  • Khi tranh luận, hãy tìm cách thể hiện ý kiến trực tiếp về nội dung của trang viết, tránh cá nhân hóa, giảm tối đa các câu viết động chạm cá nhân khác.
  • Mod có thể xóa tấn công cá nhân ngay khi nhìn thấy chúng hoặc thực hiện yêu cầu xóa tấn công cá nhân mà cộng đồng yêu cầu.
  • Thành viên có thể bị cấm nếu liên tục tấn công cá nhân khác.

  Lựa chọn trong bình luận

  Trong bình luận, bạn có nhiều lựa chọn cho việc dùng ngôn từ. Thay vì tấn công cá nhân khác, hãy ghi nhớ nguyên tắc sau:

  • Đừng bao giờ nói rằng một ý kiến là không có giá trị chỉ bởi người phát biểu là ai.
  • Thử trao đổi qua thư điện tử nếu liên quan đến vấn đề cá nhân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X