• /¸kini´mætəgra:f/

  Thông dụng

  Danh từ & động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) (như) cinematograph

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X