• Điện

    chi hình từ máy thu

    Giải thích VN: Sự ghi lại trực tiếp chương trình từ máy thu hình vào băng từ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X