• Môi trường

    Hệ số tỷ động học
    Con số mô tả tỉ lệ tăng hay giảm một thành phần trong nước như nhu cầu ôxy sinh hoá hay ôxy hòa tan, hoặc tỉ lệ phản ứng của một chất ô nhiễm không khí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X