• Quốc gia

  Kiribati, officially the Republic of Kiribati, is an island nation located in the central tropical Pacific Ocean. The country's 33 atolls are scattered over 1,351,000 square miles (3,500,000 km²) near the equator. Its name is pronounced ['kiribas] and is a Kiribati language rendering of "Gilberts", the English name for the main group of islands: the former Gilbert Islands. In Gilbertese there is no letter 's', the sound being represented by 'ti'.
  Diện tích: 811 sq km
  Thủ đô: Tarawa
  Tôn giáo:
  Dân tộc:
  Quốc huy:
  Quốc kỳ:
  TÊN QUỐC GIA Bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng TĐ tên các Quốc gia nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X