• /´kitkæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kit-cat Club câu lạc bộ của đảng Uých
  Hội viên câu lạc bộ đảng Uých
  kit-cat portrait
  chân dung nửa người (trông thấy cả hai bàn tay)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X