• /´kait¸ma:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu chứng nhận chất lượng hàng hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X