• /kitəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khó khăn, khó xử (vấn đề, trường hợp...)
  Khó tính, hay giận, khó chơi (người)
  kittle cattle
  (nghĩa bóng) những người khó chơi; những việc khó xử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X