• /´nækə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chuyên mua ngựa già để giết thịt
  Người chuyên buôn tàu (nhà...) cũ để phá lấy vật liệu
  Knacker's yard
  Nơi làm ăn của những người chuyên buôn tàu cũ để phá lấy vật liệu

  Động từ

  Làm mệt nhoài, làm đuối sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X