• /´næg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mắt (gỗ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đốt cây
  mấu cây
  sẹo gỗ

  Kỹ thuật chung

  chốt gỗ
  đinh gỗ
  mắt gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X