• Thông dụng

    (từ lóng) xùy! ( thán từ tỏ sự thách thức hoặc khinh bỉ)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X