• /´nɔt¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) hình trang trí dây bện
  Đồ ren tua bằng chỉ bện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X