• /´nɔuit¸ɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xem know-all

  Tính từ
  Làm như biết mọi việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X