• Điện tử & viễn thông

  băng Ku
  Ku-Band Signal Processor (KUSP)
  Bộ xử lý tín hiệu băng Ku
  Ku-band Single Access (KSA)
  Truy nhập băng Ku đơn nhất
  dải Ku

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X