• /el/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều Ls, L's

  Mẫu tự thứ mười hai trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  50 (chữ số La mã)
  Vật hình L
  Viết tắt
  Hồ ( lake)
  Xe tập lái ( learner-driver)
  Cỡ lớn ( large size)
  Đảng Tự do ( Liberal party)
  Lia, đơn vị tiền tệ của Ý (lira)
  Dây dương ( live connection)
  Bên trái ( left)
  Dòng, hàng ( line)
  Lít ( litre)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X