• Điện

    mạch lọc hình L

    Giải thích VN: Mạch lọc gồm có hai thành phần tổng trở mắc nối tiếp. Điểm nối tiếp là điểm ra, một điểm hở được nối đất, điểm còn lại là điểm vào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X