• Toán & tin

    dịch vụ LDAP

    Giải thích VN: LDAP là dịch vụ thư mục của IETF (Internet Engineering Task Force) đã được dùng rộng rãi trên Internet. Dịch vụ thư mục cung cấp dịch vụ “trang trắng” (white page), dịch vụ thư mục cung cấp thông tin về các dịch vụ có trên Internet. Dịch vụ thư mục có thể được sử dụng trên Internet. Dịch vụ thư mục là cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về mạng và các tài nguyên của mạng. Một trong những ứng dụng của dịch vụ thư mục là xây dựng và quản lý account của người sử dụng. LDAP có thể dùng như một dịch vụ thư mục độc lập hoặc được dùng để truy cập dịch vụ thư mục tương thích X.500. X.500 là kỹ thuật của ITU (International Telecommunication Union) cho dịch vụ thư mục quốc tế được chạy trên mô hình mạng tương thích OSI. Thật sự LDAP là một phần của X.500 được chạy trên các mạnng TCP/IP. Lúc đầu LDAP được thiết kế như là front-end client cho dịch vụ thư mục X.500. Giao thức DAP (Directory Access Protocol) cung cấp giao tiếp để truy cập các dịch vụ này. Tuy nhiên, DAP đòi hỏi mô hình mạng OSI đầy đủ và nhiều tài nguyên tính toán hơn trong một máy tính thường. LDAP là một phiên bản cải tiến của DAP mà không cần nhiều tài nguyên hệ thống như DAP. Ưu điểm của LDAP là chạy trên mạng TCP/IP và có thể truy cập đến các dịch vụ X.500 có sẵn. Có 2 phần mềm LDAP miễn phí trong mục “thông tin trên Internet”. Một là của đại học Michigan và một là của Critical Angle. Các máy chủ được giảm gánh nặng và không cần cài đặt đầy đủ các dịch vụ X.500.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X