• /lai'breəriən//

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quản lý thư viện, quản thủ thư viện

  Toán & tin

  LIBRARIAN

  Giải thích VN: Là một tập hợp các công cụ phần mềm để quản lý và truy cập các bộ dữ liệu địa lý lớn trong thư viện bản đồ. Các lệnh LIBRARIAN bao gồm tạo và định nghĩa một thư viện bản đồ, lấy dữ liệu vào, ra khỏi thư viện, hỏi đáp dữ liệu trong thư viện bản đồ, hiển thị các kết quả hỏi đáp đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X