• (đổi hướng từ Labialized)
  /´leibiə¸laiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Môi hoá
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X