• /,læbə'rinθiən/

  Thông dụng

  Cách viết khác labyrinthic

  tính từ

  (thuộc) cung mê
  (thuộc) đường rối
  Rối ren phức tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X