• /'lækrimeitəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bình lệ (bình tìm thấy ở mộ cổ La mã, có giả thuyết là để đựng nước mắt của những người dự lễ tang))

  Tính từ

  Làm chảy nước mắt
  lachrymatory bomb
  bom làm chảy nước mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X