• (đổi hướng từ Lactated)
  /´lækteit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) lactat

  Nội động từ

  Tiết ra sữa; chảy sữa; sinh sữa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  lactat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X