• /læk´tesəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác lactescency

  Danh từ

  Tính đục như sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X