• /'læktik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) Lactic
  lactic acid
  axit lactic

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhũ

  Kỹ thuật chung

  latic
  sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X