• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thang
  Một cái gì giống như cái thang
  Bậc thang
  the promotion ladanum
  bậc thang danh vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X