• /læ'lei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác lambdacism

  Danh từ

  Sự l hoá (âm r)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X