• /'læmdə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lamđa (chữ cái Hy-lạp)

  Điện

  lamda

  Giải thích VN: Chữ thứ 11 trong mẫu tự Hy Lạp, ký hiệu của độ dài sóng.

  lamđa

  Kỹ thuật chung

  lam đa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X