• /´læməleit(id)/

  Kỹ thuật chung

  lớp mỏng
  phiến mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X