• /,læmə'lei∫ən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hình thành hoặc phân chia thành lá, tờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X